Покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. Управление на имоти. Лицензиран оценител към Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи.
 
1
ПАРЦЕЛ - с.Хаджиево Оферта за продажба № 31348
1
Данни
Площ: 36044 кв.м
  Цена: 115000 €
  Конструкция: УПИ
  Етаж:
Местоположение:
Пазарджик област
  с.Хаджиево
  Стопански двор

   Урегулиран поземлен имот, намиращ се в стопански двор на с.Хаджиево, ведно с построените в него масивна битова сграда със застроена площ от 92 кв.м, масивна стопанска сграда - краварник със застроена площ от 756 кв.м и трафопост със застроена площ от 8 кв.м. Парцелът е подходящ за складова и производствена база. Асфалтов път до терена.

Агенция "ИНВЕСТА" - Пловдив
бул. 6-ти септември 180
Весела Кондова тел.:032 620734 GSM: 088 8527872 e-mail:investa@abv.bg
1 Администратор 1